:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มนักบริหารงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี:::
:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มนักบริหารงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

เสียงเหน่อน่าฟัง โด่งดังพระเครื่อง เมืองนักปราชญ์ ตลาดเก่าบ้านเจ้าคุณ แหล่งบุญเจดีย์พระธาตุ พระพุทธบาทจำลอง ถิ่นร้องอีแซว แห้วจีนมันหวาน หมู่บ้านควายไทย สวนพืชไร้ดิน " คือถิ่นศรีประจันต์ "
 
กรรมการ ก.ท.จ.
 
จังหวัดสุพรรณบุรี
   
 
นายสมพล จงสมจิตร
 
ปลัดเทศบาลตำบลศรีประจันต์
.....................................
ปฏิทิน
  Counters

สถิติผู้เข้าชม
.........................
ราคาน้ำมัน
...................................
    
    
    
    
จำนวนผู้ออนไลน์
ระเบียบวาระการประชุม กทจ ครั้งที่ 7/2559
ระเบียบวาระการประชุม กทจ ครั้งท ี่6/2559
ระเบียบวาระการประชุม กทจ ครั้งที่ 5/2559  
ระเบียบวาระการประชุม กทจ ครั้งที่ 4/2559  
ระเบียบวาระการประชุม กทจ ครั้งที่ 3/2559  
ระเบียบวาระการประชุม กทจ ครั้งที่ 2/2559  
ระเบียบวาระการประชุม กทจ ครั้งที่ 1/2559  
   
   
   
   
   
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
     
::: ข่าวเด่นประเด็นร้อน:::

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์


กลุ่มนักบริหารงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
www.sompol.org

Copyright © 2011::  www.sompol.org:: All rights reserved